Frustration is a function of extinction

Frustration is a function of extinction

Susan G. Friedman

To talk about frustration we need to define it first. Trying to explain it through emotions is not my branch, and it doesn’t really helps us a lot. Especially now, when there are many researches on emotions, and new constructs of what emotions really are, are being formed. Frustration can be describe using behavior. Behavior, that an animal presents while the reinforcement for a previously reinforced behavior is withhold, is observable and measurable.

Czytaj dalej

Frustracja jako funkcja wygaszania!

Aby rozmawiać o frustracji musimy najpierw ją zdefiniować. Emocje to bardzo skomplikowany temat, w obecnej chwili trwają badania nad nowym konstruktem, inną koncepcją emocji, niż ta uznawana powszechnie. Frustrację możemy opisać poprzez zachowania. Obserwowalne i wymierne zachowania, które pojawiają się gdy wzmocnienie za zachowanie dotychczas wzmacniane, zostaje wycofane.

Czytaj dalej

Wiedza i wybór

Czym jest szkolenie psów. Etyka i filozofia mojej pracy. Ten artykuł jest fragmentem wykładu, który przygotowałam na jeden z moich kursów online – Warsztat Przewodnika. Pisząc wstępny wykład, zdałam sobie sprawę, że pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, to wyjaśnić, co naprawdę oznacza dla mnie szkolenie psów. Jakie są moje metody, dlaczego robię to, co robię i jakie są moje wytyczne. Czułam potrzebę wyjaśnienia tego ludziom, których uczę, w przeciwnym razie, jak mogą w pełni zrozumieć, co chcę im przekazać.

Czytaj dalej

Education of Choice and Science. What is dog training. Ethics and philosophy behind my work.

„Education of Choice and Science”.  What is dog training. Ethics and philosophy behind my work.
This article is a part of a lecture I prepared for one of my online classes – Trainer’s toolbox. Writing the introductory lecture, I realized that first thing I need to do is to explain what dog training really means to me. What are my methods, why I do what I do and what are my guidelines. I felt the need to explain this to the people I teach, otherwise how can they fully understand what I want them to learn. I called it „Education of Choice and Science” as these two are the most significant points from my list.
Czytaj dalej

Modyfikacje!

Próbowałem tego i nie działa… Ile razy słyszałam to od przewodników, gdy pytałam o to czy stosowali metodę X,Y, Z. To dotyczy wszystkich B.A.T’ów, C.A.T’ów jak i metod na naukę aportu, chodzenia przy nodze czy przywołanie. Dlaczego znane metody nie działają?

Czytaj dalej