The Perfect Training Session!

_Q0R7894s

Can we find the formula for a perfect training session? No matter what sport, activity we do with our dogs?

I would say YES! It’s not a matter of what behaviors you teach, it’s a matter of how you do it. The perfect session takes into consideration everything that happens while you train with your dog. The perfect session has to be meaningful and fluent, whole session from the start till the end (which is not leaving your dog alone). Learning takes place all the time, not only when you teach sit or heeling. It takes place from the moment you and your dog start interacting together. No matter what sport you are in, no matter if you want to just teach your dog sit, your session can be perfect! It’s not about teaching spectacular behaviors! It’s about how you teach them, because you can teach SIT in a spectacular WAY!

Czytaj dalej

Basic canine conditioning program – where to start, what to do first!

_Q0R7682-3

Nowadays canine conditioning is a hot topic in dog’s world. Many people have heard about dogs working on strengthening muscles and staying fit! A lot of them want to try doing the same with their dogs. On the internet we can see so many different exercises, from basic to challenging and appropriate only for advanced dogs. Very often I get a question „where should I start?”, „what should I do first with my dog?”

Czytaj dalej

Frustration is a function of extinction

_Q0R7744-4

To talk about frustration we need to define it first. Trying to explain it through emotions is not my branch, and it doesn’t really helps us a lot. Especially now, when there are many researches on emotions, and new constructs of what emotions really are, are being formed. Frustration can be describe using behavior. Behavior, that an animal presents while the reinforcement for a previously reinforced behavior is withhold, is observable and measurable.

Czytaj dalej

Frustracja jako funkcja wygaszania!

_Q0R7744-4

Aby rozmawiać o frustracji musimy najpierw ją zdefiniować. Emocje to bardzo skomplikowany temat, w obecnej chwili trwają badania nad nowym konstruktem, inną koncepcją emocji, niż ta uznawana powszechnie. Frustrację możemy opisać poprzez zachowania. Obserwowalne i wymierne zachowania, które pojawiają się gdy wzmocnienie za zachowanie dotychczas wzmacniane, zostaje wycofane.

Czytaj dalej

Wiedza i wybór

AlicjaZmysłowska-1920-2ES

Czym jest szkolenie psów. Etyka i filozofia mojej pracy. Ten artykuł jest fragmentem wykładu, który przygotowałam na jeden z moich kursów online – Warsztat Przewodnika. Pisząc wstępny wykład, zdałam sobie sprawę, że pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, to wyjaśnić, co naprawdę oznacza dla mnie szkolenie psów. Jakie są moje metody, dlaczego robię to, co robię i jakie są moje wytyczne. Czułam potrzebę wyjaśnienia tego ludziom, których uczę, w przeciwnym razie, jak mogą w pełni zrozumieć, co chcę im przekazać.

Czytaj dalej

Education of Choice and Science. What is dog training. Ethics and philosophy behind my work.

AlicjaZmysłowska-1920-2ES

„Education of Choice and Science”.  What is dog training. Ethics and philosophy behind my work.
This article is a part of a lecture I prepared for one of my online classes – Trainer’s toolbox. Writing the introductory lecture, I realized that first thing I need to do is to explain what dog training really means to me. What are my methods, why I do what I do and what are my guidelines. I felt the need to explain this to the people I teach, otherwise how can they fully understand what I want them to learn. I called it „Education of Choice and Science” as these two are the most significant points from my list.
Czytaj dalej